Община Две могили

+ - =

Дарителската кампания
06 Февруари 2018

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


   Отправяме апел към Вас да се включите в дарителската кампания за набиране на средства за животоспасяваща операция на Сюлбие Йозтюрк. Сюлбие е диагностицирана с тежко заболяване и се налага спешна животоспасяваща операция в клиника в Турция.
   Кутии за набиране на средства са поставени в сградата на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили и Център за услуги и информация на гражданите в сградата на община Две могили.
    Благодарим за отзивчивостта!
 
   БОЖИДАР БОРИСОВ
   Кмет на Община Две могили
 

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.