Община Две могили

+ - =

Открит конкурс за механизирана подготовка на почвата за залесяване
08 Декември 2017
Документация за участие.

Заповед за определяне на изпълнител.

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.