Община Две могили

+ - =

Декларации на кметове и общински съветници по ЗПУКИ
There are no translations available.

В процес на актуализация!

Божидар Димитров Борисов

Айдън Сабриев Карамехмедов

Байчо Петров Георгиев

Велко Иванов Иванов

Георги Валентинов Георгиев

Димитър Петров Димитров

Мехмед Селманов Чолаков

Мехмед Руждиев Мехмедов

Ивайло Пенев Иванов

Румен Манолов Марков

Румен Стефанов Драков

Светлозар Милчев Донев

Севгюл Садулова Юмерова

Стефан Димитров Стефанов

Николай Христов Христов

Галя Миткова Додева

Христина Димитрова Ефтимова

Светлана Йорданова Цветанова

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.