Община Две могили

+ - =

Герб и знаме

Флаг

     Знамето на община Две могили е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират и е неин отличителен знак.
Знамето на община Две могили е с правоъгълна форма, трицветно: на тъмнозелен фон, по диагонал се спускат и пресичат две светлозелени ивици, всяка с размер от 10 см. По краищата си има златна ивица с размер от 5 см.
     Знамето символизира живота и обозначава младостта, радостта, раждането и възраждането на живота.
     В средата на знамето е изобразен гербът на община Две могили.

     Гербът на община Две могили изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще.

     Гербът на община Две могили представлява формата на щит с трикольорна лента в горната си част с надпис “Две могили”. Гербът съдържа следните символи:

1. Лъв – символизиращ силата на България.

2. Двете могили, даващи името на града.

3. Паметника на Филип Тотю, национален герой, живял и починал в Две могили.

4. Сграда на Читалището, символизиращо културното наследство и традициите на града.

5. Пещера “Орлова чука” – национален туристически обект.

Цветното изображение на герба включва:

  • 1. Синьо, което символизира: истината, мъдростта, вечността, верността.
  • 2. Червено, което символизира: чистотата, могъществото, справедливостта, щастието.
  • 3. Златисто, което символизира: слънцето, светлината, интелекта, вярата и доброто.

     Гербът на община Две могили е одобрен с решение № 180 от 21.09.1994г. на Общинския съвет.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.