Община Две могили

+ - =

Обявление за провеждане на конкурс
17 Март 2017

Заявление за участие в конкурса.

Декларация по чл. 1, ал. 2, т. 1 от НПКДС.

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.