Община Две могили

+ - =

Съобщение
14 Март 2017


СЪОБЩЕНИЕ


   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   Уведомяваме Ви, че на 15 март 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа в Конферентната зала в сградата на Общинска администрация Две могили ще се проведе обучение от Районната избирателна комисия Русе на членовете на секционните избирателни комисии в Община Две могили във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 година.
/п/

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.