Община Две могили

+ - =

Съобщение
08 Март 2017

   Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви, че анонимните жалби и сигнали (без име на подател и точен адрес за обратна връзка) подадени до общинска администрация Две могили не се разглеждат.
   Устни жалби и сигнали може да подадете до кмета или секретаря на общината през следните приемни дни:
   • КМЕТ НА ОБЩИНА – всеки вторник от 09,00 ч. до 11,00 ч.
   • СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА – всеки вторник и четвъртък.
 


        
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.