Община Две могили

+ - =

3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
27 Февруари 2017


   "Българи за България" и сдружение „Азбукари” призовават всички сънародници в страната и по света да покажат, че българщината и традициите са живи! За да може българинът да се прояви красиво, нужна му е форма на изразяване с музика и танц! А кръгът, който създава хорото, е символ на вечността и единението.
   В най-българския ден Община Две могили кани всички жители на града и общината да се включат в каузата "Пробуждане с хоро".


 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.