Община Две могили

+ - =

Дневен ред 2011-2015

Заседания на VI - Общински съвет от 2011

Заседания на VI - Общински съвет от 2012

Заседания на VI - Общински съвет от 2013

Заседания на VI - Общински съвет от 2014

Заседания на VI - Общински съвет от 2015

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.