Община Две могили

+ - =

Общински училища

Образование

     Поради демографския срив и оптимизация на училищната мрежа на територията на Община Две могили има две общински училища, едно обслужващо звено, едно държавно училище и две детски градини.


СУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Две могили     За нас:
     СУ "Св. св. Кирил и Методий" е средищно училище, в което се обучават 554 ученици. Разположено е в гр. Две могили и в него се обучават ученици от Две могили и съседните села - с. Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. Острица, с. Кацелово, с. Каран върбовка.
     Училището е с дългогодишни традиции и с над 140 годишна история. Разполага с едни от най-съвременните компютърни кабинети, където се осъществява обучение по "Информатика и информационни технологии" и работа в Интернет среда.

     Нашите цели:

 • Качествено образование, съответстващо на предизвикателствата на ХХІ век.
 • Формиране на потребност за учене през целия живот.
 • Използване на демократични принципи на образование.
 • Съвременна организация на учебния процес.
 • Формиране на социални умения.
 • Търсене на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейски ситуации.

     За контакти:
     СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
     гр. Две могили 7150, ул. "Кирил и Методий" 14
     обл. Русе

     Телефони:
     Директор: 0879 60 32 32
     Секретар: 08141 - 28 76
     Счетоводство: 08141 / 28 - 42
     Факс: 08141 / 29 - 52

     e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

     Уеб сайт


ОУ "Христо Ботев", село Баниска     В училището се обучават 142 ученика от първи до осми клас в осем паралелки.

     Историческа справка:

 • Създаване на училището - 1874 г.
 • Първи учител - даскал Панайот Стоянов от Арбанаси.
 • Брой ученици през 1874 г. - 21, разпределени в четири отделения.
 • Първи главен учител - Емануил Петров
 • Година на построяване на сградата на училището - 10.12.1928 г.
 • Първи директор - Димитър Андреев /1928 г./.
 • Наименование на училището - ОУ "Христо Ботев" - 05.04.1933 г.
 • Сливане на българското и турското училище - 1958 г.
 • Разкриване на осми клас - 1961 г. с 27 ученика от с. Баииска, с. Могилино и с. Помен.
 • Награда: орден „Кирил и Методий" I степен - получен за 100 г. юбилей на училището.
 • Най-голям брой ученици - 1962/1963 г. - 376.
 • Директор, ръководил най-дълго време училището - Мария Чавдарова /1973г.-1991г./.
 • Педагогическият състав е непроменен през последните 12 г. Училището разполага с опитни педагози, всички на длъжност старши учител.


     За контакти:
     ОУ "Христо Ботев", село Баниска
     с. Баниска 7167, ул. "Христо Ботев" 20
     обл. Русе

     Телефони:
     Тел./Факс: 08147 / 22 - 42

     e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили


     За нас:
      Създадено през уч.1927/28г,  училището съхранява  дългогодишни традиции в подготовката на млади специалисти в областта на селското стопанство.
    В училището се обучават около 200 ученика в специалностите Агроекология, Производител на селскостопанска продукция, Механизация на селското стопанство, Растителна защита и агрохимия
     Учениците от гимназията придобиват добра общообразователна и професионална подготовка благодарения на знанията и уменията преподавателския екип и добрата  материално-техническа база. Училището разполага с два съвременно оборудвани компютърни кабинета, две мултимедийни зали, лаборатория по практически дисциплини, ремонтни работилници и др.
    Към училището има изграден учебен център с лицензия за  обучение в  правоспособност „В“,  „Ткт“,  „Твк“, „Твк-3 „. Обучението осъществява с учебен автомобил - Дачия Логан 1.4 и   учебен трактор CLAAS модел AXOS 330CL-90 к.с.
   В нашата работа разчитаме на помощта на Училищното настоятелство, Земеделски кооперации и арендатори, Рапид КВ, Ири трейд, РУ „Ангел Кънчев“,  Аграрен университет –Пловдив, Тракийски университет-Стара Загора и др.

     За контакти:
гр. Две могили, обл. Русенска
ул. „Чавдар войвода”, №1
гл. счетоводител:  08141 2029
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.pgss-dvemogili.com

     Телефони:
Директор: 08141 - 22 43; 0878 12 11 72
Секретар: 08141 - 29 49

     e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

     Уеб сайт

Фотоалбум


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.