Община Две могили

+ - =

Мандат 2011 - 2015
There are no translations available.


С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Снимка Име Представител на
1
Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.10.1964 г.
Средно образование

ЕТ „Хари – 90”
село Бъзовец

7168 село Бъзовец
ул. „В. Левски” №1

телефон
0887 389 722
2 Байчо Петров Георгиев Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 12.12.1962 г.
Висше образование
Адвокатска колегия –
Русе

7150 град Две могили
ул. „Струма” №7

телефон
0886 135 976
3
Боян Симеонов
ИВАНОВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 11.08.1955 г.

Висше образование - инженер

Частен бизнес

7150 град Две могили
ул. „Филип Тотю” №5

телефон
0884 800061

4
Велико Димитров
ВЕЛИКОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 21.061952 г.

Средно образование


7167 село Баниска
ул. „Христо Ботев” №28


телефон
0878 419660

5
Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 18.07.1979 г.

Висше образование


7012 град Русе6
Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 14.02.1957 г.
Средно образование

„Помен – 57” - ЕООД – Помен

7164 село Помен
ул. „В. Левски” № 20

телефон
0887 917 369
7
Микерям Кадир
АДЯМ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Родена на 11.08.1957 г.
Средно образование

ЕТ „Цаню Ненов - Боци –
Батишница

7169 село Батишница
ул. „Хр. Ботев” № 18

телефон
0896 608 867
8
Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 26.04.1968 г.
Средно образование

Частен бизнес

7168 село Бъзовец
ул. „Г. Димитров” №96

телефон
0896 773644
9
Пламен Петков
ЛАШЕВ
Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 26.05.1965 г.
Висше образование

ЕТ „Росица Лашева” – Две могили

7150 град Две могили
бул. „България” № 93

телефон
0896 820 241
10

Радослав Косев
РАДЕВ

Коалиция от партии
"Единни за Община Две могили"
Роден на 22.04.1953 г.

Висше образование - агроном

ППК "Баниски лом"

7167 село Баниска
ул. „Шипка” №2

телефон
0888 241302

11
Светлозар Милчев
ДОНЕВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 09.05.1966 г.
Висше образование

ПГСС К.А.Тимирязев – Две могили

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №1

телефон
0878 121 172
12
Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 22.03.1974 г.
Висше образование - зооинженер

НАРСПБМ гр.В.Търново

7150 град Две могили
ул. „Христо Ботев” №1

телефон
0879427300
13
Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Родена на 04.04.1949 г.
Висше образование - филология

Пенсионерка

7150 град Две могили
Бул. „България” №96

телефон
0886 135896
14
Стоян Георгиев
ГЕЦОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 08.02.1950 г.
Висше образование - агроном

ДГС - гр.Бяла

7160 село Кацелово
ул. „Пирин” №6

телефон
0889 230914
15
Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Родена на 14.04.1979 г.
Висше образование - финанси

Частен бизнес

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №2

телефон
0896 760327
16
Христина Димитрова
ЕФТИМОВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 27.02.1963 г.

Висше образование - магистър по икономика
СА "Д.А. Ценов" - гр.Свищов


ЕТ "Ефтимови - Христина Ефтимова"

7150 град Две могили
ул. „Вит” №3

телефон
0885 937126

17
Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 25.06.1976 г.
Висше образование - аграрна икономика

Земеделски производител

7150 град Две могили
ул. „Назъм Хикмет” №25

телефон
0897 968902

С П И С Ъ К

на лица, избрани за общинските съветници и работили в Общински съвет
при Община Две могили, но преминали на друга работа
за мандата 2011 – 2015 година


Име презиме фамилия Период Преминал на друга работа
от до
1 Димитър Петров Димитров
04.11.2011
12.12.2011
Заместник кмет на Община Две могили


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.