Община Две могили

+ - =

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов
There are no translations available.

    

   Общински детски комплекс „Д – р Пангелов” е престижна школа за откриване и развитие на талантите и дарованията на децата от община Две могили.
  ОДК е извънучилищо звено в сферата на образованието и науката, в което чрез организиране на дейности в свободното време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на децата в различни области по направления: “Научно – познавателно”, ”Художествено – творческо” и „Спортно”. Комплексът разполага със съвременна материална база, уютни кабинети, в които се обучават около 260 деца на възраст от 6 до 19г.
   ОДК предлага 7 оригинални педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен образователен процес и същевременно са възпитатели и близки приятели на децата.
   В резултат да дългогодишния си опит ОДК постепенно се оформя като център не само за извънучилищни занимания, но и предпочитано място за присъствие и общуване.
   Детския комплекс е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. Възпитаниците на комплекса са носители на престижни международни, национални и общински награди и отличия.
   ОДК „Д – р Пангелов” е организатор на МДФФ „С фолклора от миналото – заедно в бъдещето”, който се провежда всяка година пред месец август с подкрепата на Община Две могили.
Педагогически персонал в ОДК:
1.Ралица Иванова – директор
2.Даниела Христова – ръководител секция тенис на маса
3.Инджиля Исмаилова – ръководител на групата по турски фолклор
4.Константин Коев – ръководител музикални дейности
5.Илия Колев – ръководител танцово изкуство
6.Цветомир Панчев – ръководител спортни танци


Фотоалбум


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.