Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Покана за тържествено заседание
Monday, 29 October 2012 13:52
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 57, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на седемнадесетото (извънредно – тържествено) заседание по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители, което ще се проведе от 14.00 часа на 01.11.2012 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Начална пресконференция на Проект „Партньорство за просперитет”
Friday, 19 October 2012 12:43
There are no translations available.

   На 18.10.2012 г. от 11.00 часа в Конферетна зала на Община Две могили се проведе начална пресконференция на Проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОП „АК”), съфинансирана от ЕС чрез Европейски Социален Фонд, регистрационен номер на договора № А 10-13-6/06.03.2012 г..В презентацията, представена от г-н Димитър Димитров - ръководител на проекта и г-н Петър Кръстев - координатор на проекта, бяха засегнати основните дейности, които ще се организират и осъществят от екипа. Пред гостите, поканени и присъствали на пресконференцията бяха изяснени целите и очакваните резултатите от проекта.
Екип на проект:  „Партньорство за просперитет”


 
Начална пресконференция на Проект "Учим докато работим”
Friday, 19 October 2012 10:09
There are no translations available.

  

   На 18.10.2012 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в конферентната зала на Община Две могили се проведе начална пресконференция на Проект "Учим докато работим”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 10-25-12/17.02.2012 г. Екипът за управление  запозна гостите с дейностите, заложени в проекта. На срещата присъстваха общински съветници, кметове на кметства, гости от съседните общини и заинтересовани страни.


 
Покана за заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 19 October 2012 11:00
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на шестнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.10.2012 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Начална пресконференция на Проект "Учим докато работим"
Wednesday, 17 October 2012 13:44
There are no translations available.


   На 18.10.2012 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Конферентната зала на Община Две могили ще се проведе начална пресконференция на Проект “Учим докато работим”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №  10-25-12/17.02.2012 г. Екипът за управление ще запознае гостите с дейностите, заложени в проекта.

 
<< Start < Prev 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Next > End >>

Page 195 of 205
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.