Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
14 Февруари 2013КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


   На 15.02.2013 г. (петък) от 09.00 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

 
Проект "THE MOLE AND THE QUEEN"
08 Февруари 2013


ОБОБЩЕН ДОКЛАД

за проведените дейности по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор
№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот”
при ЦРЧР, гр. София

за периода 15.09.2012 г. - 31.01.2013 г.

 

   Още в началото на учебната 2012/2013 г., с приемането на годишния комплексен план на детското заведение от педагогическия съвет на 24.09.2012 г., започна задълбочена подготовка за изпълнението на проекта. Едни от приоритетите, залегнати в годишния план, бяха интегрирането и социализирането на деца от малцинствен етнически произход и осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати по проекта.
   Използването на иновативни техники и технологии в обучението, възпитанието и подготовката на децата, изграждането на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща добрите традиции и достиженията на модерното предучилищно възпитание, мотивирането на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената дейност и подобряването на уменията за работа в екип, са достатъчна гаранция за качественото изпълнение целите на проекта „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN”.

продължава...
 
Информация на длъжности за приемане на служба в доброволния резерв
07 Февруари 2013

   Областният военен отдел в Две могили съобщава, че разполага с информация на длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили. Те ще се заемат чрез конкурс.
   Кандидатите трябва да имат образование, което съответства на изискванията на длъжността, да са пълнолетни и да нямат друго гражданство, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Друго изискване е да не са освобождавани от военна служба след наложено дисциплинарно наказание "уволнение". Пределната възраст за служба в доброволния резерв е 55 години за войници (матроси) и сержанти (старшини), а за офицерските кандидати и офицерите - 60 години.
   Кандидатите могат да заявят до 3 длъжности, като те могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила. Кандидати се набират за доброволен резерв в различни военни формирования в страната в  Мусачево, Плевен, Казанлък, Стара Загора, Шумен, Асеновград, Пловдив, София, Бургас, Балчик, Варна и други.

Краен срок за подаване на документи 11.05.2013 г.


За контакти: Офис за военен отчет Две могили, бул. „България” 92 (старото БЗНС), ет.2 или на телефони 08141 76 06; 0887 470 505 Петър Петров

 
Публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
06 Февруари 2013

   Днес 06.02.2013г. се проведе публично обсъждане  на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
   Директорката на дирекция  ФСДУС – г-жа Марийка Андреева, запозна присъстващите с отчета за изпълнение  на бюджета, извънбюджетните сметки,  фондове и общинския дълг за 2012г.
   Проектът за общинския бюджет 2013г. бе презентиран от главен експерт”Бюджет”- г-жа Росица Димитрова. Бюджетната рамка  възлиза на 5 064 061лв., което е 101,4% спрямо първоначалния бюджет за 2012г. и 109,2% спрямо отчета за 2012г.
На срещата присъстваха кмета на  община Две могили- г-н Николай Христов, заместник кметове, председателя на  общински съвет, секретаря на  община Две могили, кметове, кметски наместници, служители от общинска администрация и граждани от община Две могили.


 
Покана за двадесет и първо (извънредно) заседание на Общински съвет гр.Две могили
04 Февруари 2013

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и първото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 06.02.2013 година (сряда), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Начало < Предишна 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Следваща > Край >>

Страница 200 от 242

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.