Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Обучение по стратегическо планиране
19 Декември 2012


   В периода от 05 до 12 декември 2012г., в Конферентната зала на община Две могили, се проведе Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници в изпълнение на дейност 7 „Обучение по стратегическо планиране за служители и общински съветници” по проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Опертивна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/10/1.3-04.
   Обучаваните бяха разделени на две групи. В първата група участие взеха кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината и двадесет служители от общинска администрация. В обучението, проведено на 10, 11 и 12 декември 2012г. се включиха общински съветници от Общински съвет-Две могили и кметовете на кметства и кметските наместници от Общината. Бяха разгледани теми, като: изготвяне на SWOT-анализ, STEP-анализ, Дърво на проблемите и европейските и националните нормативни и стратегически документи, свързани с планирането на общинско ниво. На успешно преминалите курса бяха раздадени удостоверения за професионално обучение по стратегическо планиране, съгласно Закона за професионално обучение.


 
Работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност
18 Декември 2012

   На 15.12.2012г. в сградата на общинска администрация Две могили се проведе работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност. В екипа са  включени:
-Кмета на Община Две могили г-н Николай Христов
- Зам. кмета на Община Две могили г-жа Кремена Любенова
- Председателя на Общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова
- Секретаря  на Община Две могили г-жа Мариета Петрова
- Представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, служител на МВР, Директора на ПГСС „К.А.Тимирязев” гр.Две могили и Директора на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Две могили
- Служители от Общината, отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура, култура и др.
   Общинският оперативен екип има задачата да организира и координира цялостия процес за изготвяне на Общински план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2014), като се съобрази с приоритетие и ангажиментите, дефинирани в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България (2012-2020).


 
Организиране и провеждане на публични събития
17 Декември 2012


Пълното обявление за обществената поръчка може да видите тук.

Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки по уникален номер 514109.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук. 
Съобщение
16 Декември 2012

Утре 17.12.2012 г. децата от селата учащи в  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Две могили няма да бъдат извозени за провеждане на учебен процес, а за децата от  гр.Две могили часовете ще бъдат  намалени поради лошите зимни условия.

 
Покана за заседани на Общински съвет - Две могили
14 Декември 2012

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на деветнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 21.12.2012 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Начало < Предишна 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Следваща > Край >>

Страница 198 от 236

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.