Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Избори за народни представители
07 Февруари 2017

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017 г.

   •Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Две могили уведомява, че до 11 март 2017 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс (08141/22-54) или електронна форма на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до Кмета на Община Две могили по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 11 март 2017 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това си право до 20 март 2017 г. (понеделник) вкл., като подадат в писмена форма заявление по образец (Приложение № 14-НС) и при условие че на територията на община Две могили е назначена подвижна СИК.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (ЕГН), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

   •Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 12-НС), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11 март 2017 г. (събота) вкл.

   •Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 08-НС) се приемат до 18 март 2017 г. (събота) вкл.

   Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в ГРАО в сградата на общината на бул. „България” № 84 и по населените места всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци 08141/21-30.

 
Обръщение на Божидар Борисов, кмет на Община Две могили
06 Февруари 2017

   Уважаеми граждани, жители на град Две могили и на общината,

   От няколко дни в град Две могили се разпространяват картички за събиране на суми по дарителска сметка за оборудване на зъболекарски кабинет в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” в града.
   Категорично искам да се разгранича от тази кампания!
   Не ми е известно кой и как организира финансирането й!
   Кметът на Община Две могили не е инициирал идеята!
  Всеки гражданин сам взема решение да вложи средства в инициативата, като Община Две могили не може да гарантира законността на кампанията!


Божидар Борисов,
Кмет на Община Две могили

 
Инвестиционно предложение за изработване на технически проект
02 Февруари 2017


 
Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2017 г.
02 Февруари 2017

    
   УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

  Уведомяваме Ви, че от 01 февруари стартира кампания за заплащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2017 г.

    Местата за плащане са:

    1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили;
    2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили;
    3. В офисите на Изипей АД;
    4. В клоновете на „Български пощи”;
    5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:

    БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
    IBAN BG30UBBS80028449207610
    BIC UBBSBGSF

    Кодове за плащане:

    Данък върху недвижимите имоти – 442100
    Данък върху превозните средства – 442300
    Такса за битови отпадъци – 442400

   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
   Община Две могили призовава за активност и отговорност към един от основните приходоизточници, а именно местните данъци и такси. Заплащането им е предпоставка за изграждането на една по – чиста, по – красива и приветлива Община.

 
Покана за двадесет и второто заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
20 Януари 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.01.2017 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>

Страница 11 от 158
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.