Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Заповед № 328
Marţi, 21 Aprilie 2020 12:57
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

328

21.04.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Разрешавам функционирането на пазара в град Две могили всяка събота от седмицата, считано от 25.04.2020 г. от 09:00 до 13:00 ч.

  II. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, задължително да се спазват следните противоепидемични мерки:

 1. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 2. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
 3. Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
 4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

   При констатиране на нарушения, във връзка с неспазване на противоепидемичните мерки, пазара ще бъде затворен до второ нареждане.

  III. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

  IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет

   на община Две могили и служителите на РУ на МВР – Две могили.

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
Информация във връзка с въведената система за разделно събиране на растителни отпадъци в град Две могили
Miercuri, 15 Aprilie 2020 11:47
There are no translations available.

   Уважаеми жители на град Две могили,

   За разделното събиране на растителните отпадъци в град Две могили е необходимо да използвате кафявите съдове тип гондола, разположени по схема в определени точки на града. Гондолите са обозначени с видим надпис „Растителен отпадък“.

   Какви отпадъци да бъдат поставяни в гондолите?

   В гондолите могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини. В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например обелки от плодове и зеленчуци.

   Какви отпадъци не трябва да бъдат поставяни в гондолите?

   В съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

 

   ПОЛЗИТЕ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

   Градината е непресъхващ източник на растителни отпадъци, които са ценен ресурс. Събрани и третирани правилно могат да допринесат за:

 • производство на компост (органична тор), който използван в почвата увеличава нейните хранителни вещества и се намалява необходимостта от използване на изкуствени торове и пестициди;
 • намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;
 • намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците.

   Община Две могили призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.

   За въпроси и допълнителна информация e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

   Нека бъдем бдителни и да не допускаме запалване на съдовете за всички видове отпадъци, разположени по уличната мрежа и в дворовете!

Благодарим Ви!

 

Схема на разположените гондоли в града:


 
Обява
Miercuri, 15 Aprilie 2020 06:27
There are no translations available.


 
Заповед № 312
Marţi, 14 Aprilie 2020 12:13
There are no translations available.

З А П О В Е Д

312

13.04.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на извънредното положение, както и Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

   1. Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от   работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

   2. Работодателите на лицата по т. 1 са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства-защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да   дезинфекцира  транспортното средство преди отпътуването.

    3. Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт   представят служебна бележка по Образец-1, издадена от:

            - Упълномощавам Севгюл Садулова Юмерова-мл. експерт ГРАО – за град Две могили;

           - Упълномощавам кметове и кметски наместници на населените места от територията на община Две могили – за селата.

   4. За издаване на служебна бележка собствениците на земеделски имоти трябва да предоставят на длъжностното лице копие на документ за собственост на   земеделския имот.

     Служебната бележка се издава в два екземпляра, като към нея се прикрепя копието на документа за собственост, които се отлагат в архив.

    5. Собствениците на имоти, намиращи се в град Две могили, могат да получат такава, в сградата на община Две могили, ет. I, вход „Местни данъци и такси“, всеки   работен ден от 08:00 до 17:00 ч., а на 17.04.2020 г. от 09:00 до 12:00 ч.

   Настоящата Заповед  да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

   Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов-зам.-кмет на Община Две могили и органите на МВР.

Приложение: Служебна бележка по Образец-1

 


БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
Лазаровден и Цветница
Vineri, 10 Aprilie 2020 14:33
There are no translations available.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 6 din 236
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.