Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Заповед
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.

Read more...
 
Заповед
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.


 
Награждаване на ученици от СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.

   Днес, 24.01.2013 г. в конферентната зала на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Две могили бяха поканени учениците от VІІІ, ІХ и ХІ клас в присъствието на директор на СОУ г-жа Елка Маринова и класните им ръководители да получат своите грамоти и парични награди във връзка с участието им в разработване на презентации на теми, отнасящи се до живота и проблемите на младите хора в България- „Семейството, семейните ценности-мит или реалност”, „Защо да не го правим- детската престъпност” и „Децата, възрастните и трафикът на хора”. Кметът на Община Две могили, господин Николай Христов, поздрави учениците за добрата активност, засвидетелстваща ангажираност и за проявената благотворителност към наш съгражданин, бивш ученик на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Господин Христов и г-жа Кремена Любенова наградиха с грамоти за участие лично всеки един от учениците, а за класовете – удостоверения, предадени на класните ръководители. Сумата от наградния фонд, учениците ще предоставят за подпомагане лечението на г-н Станислав Савов. Най- добрите презентации ще бъдат представени сред учащите се във всички училища на Община Две могили. При необходимост тези материали ще се използват и в работата на РУП-Две могили.


 
Съобщение
Wednesday, 23 January 2013 07:49
There are no translations available.


 
Покана за заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 18 January 2013 11:48
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.01.2013 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Start < Prev 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 Next > End >>

Page 249 of 290
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.