Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Работна среща
Friday, 30 November 2012 09:09
There are no translations available.

   На 28 ноември 2012г. в Община Две могили се проведе работна среща във връзка с необходимостта от изготвяне на обективна оценка на действията на структурните звена на ОДМВР- Русе на територията на област Русе и планиране на допълнителни дейности по осигуряване на обществения ред, защита на собствеността и безопасността на движението по пътищата през 2013г.
На срещата присъстваха директора на ОДМВР -Русе комисар Светослав Първанов, началника на районно управление „Полиция”- гр. Две могили – главен инспектор Михаил Манов, кмета на Община Две могили –Николай Христов, заместник кмета на Община Две могили –Димитър Димитров, кметове и кметски наместници  от Община Две могили.

 
Европейска седмица за намаляване на отпадъците
Friday, 30 November 2012 06:16
There are no translations available.


  От 17.11.2012 г. до 23.11.2012 г. в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили децата и учителките работиха усърдно по проекта "Европейска седмица за намаляване на отпадъците". Бяха реализирани разнообразните дейности, залегнали в проекта, като:
           - провеждане на ситуации по природна среда, конструктивно-техническа и изобразителна дейности с цели: визуализиране на представите за замърсяване на околната среда и поведението на хората; формиране на екологично отношение към природната среда и приносът на деца и възрастни за опазване на нашия дом - Земята;
    - в дейности по интереси децата изработиха оригинални предмети, украси за коледната елха и играчки-самоделки от отпадъчни материали;
    - бяха изработени различни костюми и аксесоари за театър и празници;
    - на 23.11.2012 г. бяха организирани изложби в детските групи и фоайетата на ЦДГ за разглеждане от обществеността.
   Вярваме, че чрез идеите на децата и с личния пример на възрастните можем да дадем втори живот на отпадъците и да ги намалим.
   Ние, учителите, изпитваме морална удовлетвореност, че даваме началните екологични знания на най-малките.


 
Проект "Да спасим заедно планетата"
Thursday, 29 November 2012 11:12
There are no translations available.


 
Проектно предложение на Регионален план за развитие
Tuesday, 27 November 2012 07:18
There are no translations available.

   Проектно предложение на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. (в процес на разработване).
Мнения и препоръки по документа могат да се изпращат на следните електронни адреси:


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Документа може да видите тук.

 
Изтече срока за плащане на местните данъци и такси
Monday, 26 November 2012 14:27
There are no translations available.

   Община Две могили уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 31.10.2012 г. изтeче срока за плащане на местниите данъци и такси за текущата година, както следва:
-Данък върху недвижимите имоти
- Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства
   Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На всички лица незаплатили данъчните си задължения от минали години ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.
Извършват се и текущи проверки ни лицата подали данъчни декларации за освобождаване от такса битови отпадъци във връзка с Наредба № 5 на Общински съвет Две могили.

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 213 of 249
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.