Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Съобщение
Tuesday, 19 February 2013 13:55
There are no translations available.


 
Списък на допуснати кандидати до конкурс
Tuesday, 19 February 2013 13:00
There are no translations available.


 
Покана за двадесет и второ заседание на Общински съвет гр.Две могили
Friday, 15 February 2013 14:22
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.02.2013 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
Thursday, 14 February 2013 11:33
There are no translations available.КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


   На 15.02.2013 г. (петък) от 09.00 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

 
Проект "THE MOLE AND THE QUEEN"
Friday, 08 February 2013 12:58
There are no translations available.


ОБОБЩЕН ДОКЛАД

за проведените дейности по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор
№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот”
при ЦРЧР, гр. София

за периода 15.09.2012 г. - 31.01.2013 г.

 

   Още в началото на учебната 2012/2013 г., с приемането на годишния комплексен план на детското заведение от педагогическия съвет на 24.09.2012 г., започна задълбочена подготовка за изпълнението на проекта. Едни от приоритетите, залегнати в годишния план, бяха интегрирането и социализирането на деца от малцинствен етнически произход и осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати по проекта.
   Използването на иновативни техники и технологии в обучението, възпитанието и подготовката на децата, изграждането на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща добрите традиции и достиженията на модерното предучилищно възпитание, мотивирането на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената дейност и подобряването на уменията за работа в екип, са достатъчна гаранция за качественото изпълнение целите на проекта „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN”.

Read more...
 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 212 of 255
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.