Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Съобщение за гласуване с подвижна избирателна урна и по настоящ адрес
Wednesday, 19 December 2012 13:54
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА

Община Две могили съобщава на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, че при заявено от тях желание могат да гласуват на Националния референдум на 27.01.2013г. с подвижна избирателна урна.
За целта се подава:
•    Заявление по образец за гласуване с подвижна избирателна урна в национален референдум - Приложение № 16 от утвърдените от ЦИК книжа за Национален референдум;
•    Срок за подаване на заявлението: 27 декември 2012г. (включително).
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета /кметски наместник по постоянен адрес на лицето (или настоящ адрес, ако заяви искане да гласува по настоящ адрес);
- прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
Ще бъде назначена подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели на територията на община Две могили, заявили желание за това.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с предстоящия Национален референдум на 27.01.2013 г., Община Две могили уведомява, че от 17.12.2012 г (понеделник) могат да бъдат подавани заявления за гласуване по настоящ адрес. Заявленията се приемат в община Две могили, отдел ГРАО /партерен етаж/, бул. „Бълрария” №84 и по кметствата на територията на общината всеки работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч. до 12.01.2013 г. включително. Информация и справки по избирателни списъци – в отдел ГРАО, на тел. 08141/21 30 и 08141/ 22 06, 22 07 и в сайта на общината www.dvemogili.bg.
За гласуване по настоящ адрес се подава:
•    Заявление по образец - Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум.
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета или кметския наместник по настоящ адрес.

 
Обучение по стратегическо планиране
Wednesday, 19 December 2012 09:13
There are no translations available.


   В периода от 05 до 12 декември 2012г., в Конферентната зала на община Две могили, се проведе Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници в изпълнение на дейност 7 „Обучение по стратегическо планиране за служители и общински съветници” по проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Опертивна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/10/1.3-04.
   Обучаваните бяха разделени на две групи. В първата група участие взеха кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината и двадесет служители от общинска администрация. В обучението, проведено на 10, 11 и 12 декември 2012г. се включиха общински съветници от Общински съвет-Две могили и кметовете на кметства и кметските наместници от Общината. Бяха разгледани теми, като: изготвяне на SWOT-анализ, STEP-анализ, Дърво на проблемите и европейските и националните нормативни и стратегически документи, свързани с планирането на общинско ниво. На успешно преминалите курса бяха раздадени удостоверения за професионално обучение по стратегическо планиране, съгласно Закона за професионално обучение.


 
Работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност
Tuesday, 18 December 2012 13:17
There are no translations available.

   На 15.12.2012г. в сградата на общинска администрация Две могили се проведе работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност. В екипа са  включени:
-Кмета на Община Две могили г-н Николай Христов
- Зам. кмета на Община Две могили г-жа Кремена Любенова
- Председателя на Общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова
- Секретаря  на Община Две могили г-жа Мариета Петрова
- Представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, служител на МВР, Директора на ПГСС „К.А.Тимирязев” гр.Две могили и Директора на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Две могили
- Служители от Общината, отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура, култура и др.
   Общинският оперативен екип има задачата да организира и координира цялостия процес за изготвяне на Общински план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2014), като се съобрази с приоритетие и ангажиментите, дефинирани в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България (2012-2020).


 
Организиране и провеждане на публични събития
Monday, 17 December 2012 11:09
There are no translations available.


Пълното обявление за обществената поръчка може да видите тук.

Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки по уникален номер 514109.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук. 
Съобщение
Sunday, 16 December 2012 14:03
There are no translations available.

Утре 17.12.2012 г. децата от селата учащи в  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Две могили няма да бъдат извозени за провеждане на учебен процес, а за децата от  гр.Две могили часовете ще бъдат  намалени поради лошите зимни условия.

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 211 of 249
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.