Header
english

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ОБЛАСТ РУСЕ

ПРОЕКТ "УЧИМ, ДОКАТО РАБОТИМ"
ДОГОВОР № 10-25-12/17.02.2012

ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЗАИМОПОМОЩ
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ